LuftLuft Varmepumpe

Luftluft-varmepumper fra HAIER - vi fortsætter sommersalget til 31.08.2014

Haier HSU-09RS03/R2 pris kun kr. 13.995.- incl moms og standardmontage

Haier HSU-12RS03/R2  pris kun kr. 14.995.- incl moms og standardmontage

                         Udviklet specielt til det nordiske klima.

Elegant design - konstant temperatur hele året - virker også ned til -25 gr.

 

Sådan fungerer varmepumpen

 

En varmepumpe er et varmeanlæg, som optager varmeenergi fra varmekilder med et lavt temperaturniveau. Via et lukket kredssystem med et kølemiddel og en kompressor kan varmen omsættes til et højere temperaturniveau, som kan anvendes til opvarmningsformål. Processen er den samme som i et køleskab, men hvor der i stedet for at føres energi ud af køleskabet, nu føres energi ind i en bygning.

Komponenter i varmepumpen

 

En varmepumpe består grundlæggende af 4 dele: a) en fordamper til at optage varmen, b) en kondensator til at afgive varmen, c) en kompressor til at hæve temperaturen og d) en termoventil til at regulere mængden af kølemiddel.

Hvordan virker varmepumpen?

 

I fordamperen optager varmepumpen energi fra omgivelserne (jorden, udeluften, udsugningsluft), som får kølemidlet til at koge og fordampe. Når dampen herefter presses sammen inde i kompressoren, hæves trykket og temperaturen stiger.  Herefter afgiver kølemidlet sin varme i kondensatoren, hvor kølemidlet afkøles og igen bliver til væske, der løber gennem termoventilen og tilbage til fordamperen, hvor processen starter forfra.

 

Det er i kondensatoren, at varmen fra kølemidlet overføres til husets varmefordelingssystem, enten i form af et vandbårent centralvarmeanlæg eller som luftvarme, der kan blæses ind i huset som varm luft.

Forhold mellem optaget og afgivet energi i varmepumper

 

For at drive varmepumpens kompressor skal der tilføres drivenergi, som normalt er i form af el. Afhængig af temperaturniveauet på varmekilden, og det ønskede temperaturniveau på den leverede varmeenergi, vil mængden af den leverede varmeenergi typisk være 2-5 gange større end den tilførte drivenergi. Forholdet mellem optaget og afgivet energi kaldes også varmepumpens effektfaktor eller COP-faktor. Det er den, der angiver hvor effektiv varmepumpen er under de givne temperaturforhold. Generelt kan man sige, at jo højere temperaturniveau varmekilden har, og jo lavere temperaturniveau man afgiver varmen med, dets bedre bliver varmepumpens effekt/COP faktor.

COP-faktorer for varmepumper

 

Normalt opgives COP-faktorer for varmepumper for et bestemt temperatursæt. For jordvarmeanlæg er COP-faktoren beregnet udfra en jordtemperatur på 0 grader og en fremløbstemperatur på 45 grader til centralvarmeanlægget. Tilsvarende er COP-faktoren for luft-vand varmepumper normalt beregnet ved en lufttemperatur udenfor på 7 grader og en fremløbstemperatur til centralvarmeanlægget på 45 grader. COP-faktoren for luft-luft varmepumper angives normalt for 7 grader udetemperatur og en indblæsningstemperatur på 20 grader.

Årsnormfaktor for varmepumper

 

Hvis du vil beregne, hvor meget el din varmepumpe bruger i løbet af hele fyringssæsonen, kan du ikke bruge COP-faktoren, men derimod den såkaldte årsnormfaktor, som er en gennemsnitlig COP-faktor for hele året. Her er der taget højde for temperatursvingningerne over året og årsnormfaktoren er således et udtryk for varmepumpens virkningsgrad for en normal fyringssæson.

 

Da varmepumpers effektivt er meget afhængig af varmeafgiverens temperatur angives årsnormfaktoren for jordvarmeanlæg og luft-vand varmepumper for hhv. gulvvarme- og radiatoranlæg.