Klimabevidst Varme, El

Solcelleanlæg - økonomi og tilbagebetalingstid

  • Udskriv

Tilbagetalingstiden er det nøgletal, der fortæller hvor økonomisk attraktiv et solcelleanlæg er. Jo lavere tilbagebetalingstid des bedre investering.  Hidtil har tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg i Danmark ligget på 15-30 år, men det vil KlimaEnergi4U aps være med til at ændre - et solcelleanlæg fra KlimaEnergi4U aps har en tilbagebetalingstid på ned til under 6 år.

 

Tilbagetalingstiden er det nøgletal, der fortæller hvor økonomisk attraktiv et solcelleanlæg er. Jo lavere tilbagebetalingstid des bedre investering.  Hidtil har tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg i Danmark ligget på 15-30 år, men det vil KlimaEnergi4U aps være med til at ændre - et solcelleanlæg fra KlimaEnergi4U aps har en tilbagebetalingstid på ned til  under 6 år.

Tilbagetalingstiden  afhænger af den pris du betaler for anlægget, hvor effektivt anlægget udnytter solens stråler til elproduktion og de elomkostninger og afgifter du efterfølgende sparer ved at anlægget producerer din strøm.

På den måde er tilbagebetalingstiden et udtryk for, hvor mange år det tager før de beregnede besparelser matcher den pris du har betalt for anlægget.

Egenfinansieret solcelleanlæg

En dansk familie der har et årligt elforbrug på 5.800 kWh (ca. Kr. 12.475.-) forventes over de kommede 25 år at betale mere end  Kr. 850.000.- i elektricitet. Et solcelleanlæg der kan dække denne families elektricitetsbehov koster ca Kr. 105.995.- alt incl. - altså en besparelse  på Kr. 744.005.-. Solcellerne har en forventet levetid på mere end 35 år - hvorfor regnestykket vil se endnu bedre ud hvis man regner hele solcelleanlæggets levetid med.

Bag dette regnestykke ligger en forventet prisstigning på elprisen på 7 % om året, hvilket er mindre end den prisstigning der har været årligt siden 1980 og til i dag i  hht. Energistyrelsen - her har prisstigningen ligget på 8-9 % og forventes egentligt at stige mere de kommende år.

Allerede nu spåes der gevaldige stigninger på elektricitet - når Tyskland nedlægger sine atomkraftværker.

Lånefinansieret solcelleanlæg

Hvis den samme familie optager et realkreditlån til at finasiere solcelleanlægget vil regnestykket  se således  ud. Med et 20-årigt  lån vil familien allerede fra første år - efter betaling af renter og afdrag, have en besparelse på ca. kr. 290.- pr md set i forhold til den normale elregning, og besparelsen vil stige i takt med prisstigningen på el.

Afskrivning er ikke medregnet i dette regnestykke.

Allerede efer 6 år har man til gengæld gratis strøm. 

Fradrag/afskrivning.      

 Husk på at også her du udnytte "håndværkerfradraget" på kr. 15.000.- pr person over 18 år - for den del der er arbejdsløn.

Tidligere kunne man sælge og købe strømmen til samme pris -  det kan man ikke længere - hvis man ansøger og får tilladelse til solcelleanlæg i dag kan man få kr. 1.30 pr kw for den del man lægger ud på elnettet - men man skal fuld pris - ca kr. 2.20 pr kw når man henter den hjem igen - men alligevel er det god investering.

Dog er der ikke fradrag for den del af sin elproduktion som man kan forbruge indenfor en time fra man har produceret den og en anden fordel er også at man kan lagre en del af den producerede el - som man skal bruge i aften og nattetimerne - på den måde får man også fuld pris for del del af forbruget.

Priser og regnestykke på solcelleanlæg med solcelle batterier til oplagring findes andet steds her på siden.