Om Husets Tilstand

Energimærkning

 

Energimærkning/tilstandsrapport.

 

 

Energimærke og plan er lovpligtig og beskriver ejendommes energiforbrug og oplyser om rentable energimæssige besparelser.

En evt aftale hvor køber har frasagt sig energimærke er ikke retsgyldig og køber kan altid - indenfor rimelig tid påberåbe sig udarbejdelse af energimærke for sælgers regning.

Husk! Sælgers oplysninger om bygningens energiforbrug er vigtig ud fra vurderingen af det faktiske og det teoretiske forbrug.

Tilstandsrapport.

Tilstandsrapporten udarbejdes af en bestikket bygningssagkyndig på baggrund af gennemgang af bygnigens synlige og alment tilgængelige bygningsdele samt sælgers oplysninger. Eftersynet er visuelt, og foretages derfor uden destruktive indgreb i bygningen.

Det indeholder tilstansrapporten :

En tilstandsrapport indeholder både vores dokumentation af huseftersynet og sælgers oplysninger om husets tilstand. Tilstandsrapporten gør opmærksom på de forhold, køber bør tillægge betydning ved vurdering af bygningens tilstand.

Vi angiver skaderne ud fra en karakterskala, der afspejler, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen, jf. nærmere nedenfor.

Skadernes karakter

Der er i tilstandsrapporten en karakterskala bestående af seks karakterer : IB, KO, K1, K2, K3,UN. Karaktergivningen er en byggeteknisk vurdering. Den kan ikke tages som udtryk for, hvor meget det vil koste at udbedre en skade.

Huseftersynsordningen.

Et huseftersyn er en professionel vurdering af, om en bygning er i ringere stand end tilsvarende bygninger af samme alder.

Sælger kan blive firtaget for sit normale 20-årige ansvar for skjulte skader.

Køber kan tegne en forsikring mod skjulte skader.

Eftersynet bestilles normalt af sælger og udføres af en byggesagkyndig, og som er beskikket ag Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Vi gennemgår hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og tegn på skader og noterer sine observationer i en tilstandsrapport.

Huseftersynsorningen blev indført ved lov pr. 1. januar 1996.

KlimaEnergi4U-plan

En KlimaEnergi4U-plan er ikke en lovpligtig plan er ikke en juridisk eller lovpligtig plan og tager umiddelbart ikke udgangspunkt i bygningens faktiske tilstand - men er baseret på de energimæssige tiltag der kan forsvare sig at udføre.

En KlimaEnergi4U-plan vil tage udgangspunkt i de oplysninger som sælger/ejer kan give samt de oplysninger som er offentligt tilgængelig.

Med udgangspunkt i disse oplysninger vil vi lave en beregning over de 3-5 mest rentable investeringer - som kan dreje sig om efterisolering - nye døre/vinduer - evt. alternativ/vedvarende energi samt andre tilsvarende forslag.

Vi vil beregne omkostningen ved denne forbedring - en beregning på forventet besparelse i el- varmeudgift samt evt et finansieringsforslag - således man har en totaloversigt over dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termofotografering

Vi kan termofotografere dit hus, og hjælpe dig med at afklare hvor du får mest ud af pengene i en energirenovering. Læs mere her (klik på emnerne):

Termofotografi er en varmeteknisk undersøgelse af f.eks. en bolig - el og varmeinstallationer - isolering eller utætheder iøvrigt, som viser temperaturforskelle - dvs. hvor evt. varme slipper ud eller kulde slipper ind.

Termofotografi af en bolig, foregår ved at man gennemgår boliger - tager billeder af boligen - med et særligt termisk kamera som er temperaturfølsomt og som kan registrere temperaturforskelle på helt ned til 0,005 grader. På billedresultatet kan man se temperaturen på overfladen, vist grafisk i farver.

Hvad kan det bruges til ?

Hvis du får udført en termofotografering af din bolig (termografisk undersøgelse), vil du efterfølgende modtage en rapport (hvis du har valgt dette) med fotos og forklarende tekst, som viser hvilke svage punkter din bolig har rent energimæssigt. Hermed har du et godt grundlag for at tage stilling til hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med energiforbedringer.

Hvis du får udbedret de svage punkter - som termofograferingen viser, får du ikke blot en lavere varmeregning - du får også et hus der er langt mere behagelig at opholde sig i - fordi du ikke længere vil opleve træk og kulde.

Hvem kan/får udført termofotografering ?

Termofotografering kan udføres på alle hustyper - både nye og ældre helårshuse og sommerhuse. Du kan også sagtens få udført en lejlighed, hvis du ønsker det - der er faktisk ingen grænser. En termofotografisk undersøgelse kan vise andre forhold som energimærket på en bolig ikke viser. 

Den store fordel ved et termofotografi er at den viser, hvor de værste varmesyndere er, uden at du behøver at ødelægge noget i huset - f.eks. behøver du ikke brække gulvet op for at se om det er isoleret ordentligt.

Du kan også se fejl som ikke er synlige udefra, f.eks. hvis isoleringen i et hjørne ikke støder tæt sammen så der opstår kuldebroer - et termofoto er meget illustrativt og det er nemt at se hvis der er noget galt.

Et termofoto kan vise temperaturer fra -20 til 600 grader med intervaller på 0,005 grader.